لطفا کمی صبر کنید

رای‌گیری برای جزئیات هیات اندیشه ورز در چهارمین اجلاسیه خبرگان

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: اجلاسیه چهارم اجلاسیه خوبی بود و در این اجلاسیه در مورد هیات اندیشه ورز تصمیم گرفته و رای گرفته شد و از این مرحله که توصیه رهبری بود عبور کردیم.