لطفا کمی صبر کنید

یکی از استیضاح‌ها را می توان «کثیف» نامید

رکنا: سخنگوی فراکسیون امید یکی از استیضاح ها را استیضاح کثیف نامید و گفت: برای کند کردن تیغ نظارتی مجلس اتفاق افتاد که…