لطفا کمی صبر کنید

کمرنگ شدن جایگاه خانواده به ارزش‌های انقلاب ضربه می‌زند

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان گفت: یکی از مسائلی که به انقلاب و ارزش‌های انقلاب ضربه می‌زند ، این است که ارزش‌های خانواده کمرنگ شود.