لطفا کمی صبر کنید

در چهارمین اجلاسیه خبرگان در مورد هیئت اندیشه ورز رای گیری شد

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: در چهارمین اجلاسیه خبرگان در مورد هیئت اندیشه ورز تصمیم گرفته و رای گرفته شد.