لطفا کمی صبر کنید

حجتی وزیر ماند

محمود حجتی وزیر جهاد و کشاورزی با رای نمایندگان مجلس در سمت خود ابقا شد.