لطفا کمی صبر کنید

کسی علاقه ای به توافق با آمریکا تازمانی که ترامپ هست، نخواهد داشت

وزیر امور خارجه کشورمان، تاکید کرد: تا زمانی که ترامپ در ایالات متحده بر سر کار باشد فکر نمی کنم کسی علاقه داشته باشد تا با ایالات متحده به توافقی برسد.