لطفا کمی صبر کنید

رأی اعتماد مجدد به سه وزیر، حکایت از نگاه کارشناسی نمایندگان دارد

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: رأی نمایندگان به سه وزیر دولت حکایت از نگاه کارشناسی نمایندگان دارد و همین نگاه فارغ از جناح بندی‌های سیاسی باعث تداوم خدمت شایسته تر اعضای دولت می شود.