لطفا کمی صبر کنید

تیلرسون: بهتر است که برجام باقی بماند

وزیر امورخارجه آمریکا مدعی شد: گزینه خروج از برجام وجود دارد، اما بهتر است که برجام باقی بماند و ایران نیز پاسخگو باشد.