لطفا کمی صبر کنید

بازگشت «ملیکا» به آغوش پدر

ملیکا کودک یک و نیم ساله مشهدی که 9 روز پیش در مشهد ربوده شده بود .سه شنبه در پارک ناژوان اصفهان پیدا شد و روز چهارشنبه در شیرخوارگاه نرجس اصفهان به پدرش تحویل داده شد.