لطفا کمی صبر کنید

7 وزیر کابینه دوازدهم مشخص شدند

معاون رئیس جمهور هفت وزیر دولت دوازدهم را معرفی کرد.