لطفا کمی صبر کنید

پنس: پرتاب ماهواره ایران، تحریک آمیز بود

معاون رئیس جمهور آمریکا در ویدئوهای بارگذاری شده از سخنانش در توئیتر خود با متهم کردن ایران و کره شمالی به «اقدامات تحریک آمیز» ادعا کرد: پرتاب های تحریک آمیز دو کشور در هفته گذشته تهدیدی علیه متحدین ما و خود ما به شمار می آید.