لطفا کمی صبر کنید

ناطق نوری: مرجع مردم، امروز الزاماً روحانیت نیست