لطفا کمی صبر کنید

هر فردی، هفته‌ای 2 بار ماساژ نیاز دارد

رییس اتحادیه گرمابه داران، سونا و ماساژ تاکید کرد: هر یک از افراد حداقل دو بار در هفته نیاز به ماساژ دارند اما با توجه به قیمت‌های موجود در این بخش، چنین امکانی برای افراد فراهم نمی‌شود.