لطفا کمی صبر کنید

تجمعات مردمی در ترکیه ممنوع شد

استاندار آنکارا با صدور حکمی برگزاری هرگونه تجمعات مردمی و اعتراض آمیز در اماکن عمومی این شهر را ممنوع اعلام کرد.