لطفا کمی صبر کنید

استعفای شریعتمداری برای حضور در دولت

رئیس سنی شورای پنجم گفت: دو نفر از ۷ کاندید برای حضور در دولت از لیست استعفا دادند و نامزدهای باقی‌مانده فرصت دارند برنامه خود را به اعضای شورای پنجم ارائه دهند.