لطفا کمی صبر کنید

چمران: تخلفات در حد استیضاح شهردار نبود

رییس شورای شهر تهران گفت: کار شورای چهارم فعلا پایان نیافته و ۴ تا ۵ جلسه دیگر خواهد داشت.