لطفا کمی صبر کنید

واقعیت‎های چینش کابینه دوازدهم چیست؟

"جناح‌های پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری 96، هرکدام به فراخور دیدگاه‌ها و تفکرات خود، چهره‌هایی را برای کابینه آتی به شخص رئیس‌جمهور معرفی کرده‌اند."