لطفا کمی صبر کنید

رکوردی که دولت روحانی ثبت می کند

پس از گمانه زنی های مختلف، سرانجام وزیر ارتباطات معرفی یکی از معاونان خود برای تصدی این وزارتخانه در دولت دوازدهم را تایید کرد.