لطفا کمی صبر کنید

بزرگترین بازنده برکناری تیلرسون: قطر و ایران!

یک روزنامه سعودی برکناری وزیر خارجه آمریکا را به دو دلیل اختلاف او با رئیس جمهور آمریکا در خصوص بحران در خلیج فارس و موضوع ایران دانست.