لطفا کمی صبر کنید

فراخوانی برای اهدای دوربین طلایی

دومین دوره اهدای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران فراخوان داد.