لطفا کمی صبر کنید

نمره پارلمان در آزمون استیضاح

مجلسی‌ها پس از استیضاح سه وزیر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه که البته با ابقای هر سه وزیر همراه بود در حال حاضر به دنبال جمع‌آوری امضا برای طرح جدید سوال از رئیس‌جمهور هستند ؛ طرحی که تعداد امضاهای آن از صد گذشته است و شش محور اقتصادی را شامل می‌شود.