لطفا کمی صبر کنید

حجتی وزیر جهاد کشاورزی باقی ماند

وزیر جهاد کشاورزی توانست با جلب اعتماد نظر نمایندگان مجلس در سمت خود باقی بماند.