لطفا کمی صبر کنید

بیانیه نماینده‌ای که نام موزه لوور را اشتباهی تلفظ کرد‌

عضو هیئت رئیسه مجلس که هنگام سخنرانی در جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، موفق نشد نام «لوور» را به خوبی تلفظ کند، توضیحاتی در این باره ارائه کرد.