لطفا کمی صبر کنید

عهد شکنی آمریکا در برجام سخن یک ملت است

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: در مسئله برجام عهدشکنی آمریکا و غیرقابل اعتماد بودن این کشور سخن یک جناح نیست، بلکه سخن یک ملت است.