لطفا کمی صبر کنید

رسانه‌های زنجیره‌ای چگونه تهدید ظریف را بایکوت کردند؟

برخی از روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاحات درباره اظهارات ظریف سکوتی عجیب اختیار کردند.