لطفا کمی صبر کنید

آمریکا سر عقل نیاید واکنش ایران سخت و قاطع خواهد بود

رییس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با محکومیت اقدام آمریکا مبنی بر تحریم 18 نفر و نهاد مرتبط با صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران، گفت: آمریکا هر روز ساز جدیدی علیه ایران کوک می کند اما باید بدانند صبر ایران اندازه دارد و در صورت اصرار بر دشمنی خود پاسخ ما سخت و قاطع خواهد بود.