لطفا کمی صبر کنید

سوابق 7 کاندیدای نهایی شهرداری تهران

محمد علیخانی عضو منتخب شورای شهر پنجم تهران اسامی 24 نامزد پیشنهادی شهرداری تهران را در کانال تگلرامش منتشر کرد.