لطفا کمی صبر کنید

تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه

واحد مرکزی خبر نوشت: اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را علیه روسیه به ویژه علیه معاون وزیر انرژی و سه شرکت این کشور اعمال کرد.