لطفا کمی صبر کنید

ایران هیچ محدودیتی برای مشارکت هند در اجرای پروژه‌های راه آهن قائل نیست

معاون اول رییس جمهور گفت: ایران برای حضور و مشاركت هند در اجرای پروژه های راه آهن هیچ محدودیتی قائل نیست.