لطفا کمی صبر کنید

واکنشهای اجتماعی به #سلفی_تحقیر

اقدام برخی از نمایندگان مجلس برای گرفتن عکس سلفی با موگرینی موجی از انتقادات را به همراه داشت.