لطفا کمی صبر کنید

آمادگی سرمايه‌گذاران ايتاليايی برای افزايش همكاری با ايران

معاون وزير امور خارجه ايتاليا گفت: شركت‌های بازرگانی و سرمايه‌گذاران ايتاليايی برای افزايش همكاری با ايران آمادگی دارند.