لطفا کمی صبر کنید

جهانگیری: بحران سوریه باید از طریق سیاسی حل و فصل شود

معاون اول رییس جمهور گفت: بحران سوریه باید از طریق سیاسی حل و فصل شود.