لطفا کمی صبر کنید

سلامت، امنیت و احترام حجاج از شروط اصلی ایران است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص حفظ امنیت حجاج را از وظایف اصلی عربستان دانست و گفت: در توافق صورت گرفته بین ایران و عربستان سلامت، امنیت و احترامات حجاج ما جزو شروط اصلی بوده است.