لطفا کمی صبر کنید

همایش فصلی دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها و دادستان‌های نظامی سراسر کشور در گلستان برگزار می‌شود

ایلنا: همایش فصلی دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها و دادستان‌های نظامی سراسر کشور با حضور دادستان کل کشور در گلستان برگزار می‌شود.