لطفا کمی صبر کنید

پارسایی: فراکسیون امید الزاماً از کل کابینه پیشنهادی حمایت نمی‌کند

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای گفت که نمایندگان عضو فراکسیون امید الزاما از کل کابینه پیشنهادی حمایت نخواهد کرد و براساس شاخص‌ها در مورد وزرای پیشنهادی رای خواهند داد.