لطفا کمی صبر کنید

همایش فصلی دادستان‌های مراکز استان‌ها و دادستان‌های نظامی در گلستان برگزار می‌شود

همایش فصلی دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان ها و دادستان های نظامی سراسر کشور با حضور دادستان کل کشور در گلستان برگزار می شود.