لطفا کمی صبر کنید

توضیحات دادستان نظامی تهران درباره حادثه تیراندازی کهریزک

دادستان نظامی استان تهران ضمن تشریح حادثه تیراندازی کهریزک، از آخرین اقدامات قضایی مرتبط با این حادثه و جان باختن ضاربِ خبر داد.