لطفا کمی صبر کنید

روایتی ناگوار از حمله اتمی آمریکا به ژاپن

اثرات فاجعه بار حمله اتمی آمریکا به دو شهر هیروشیما و ناکازاکی درآگوست سال1945که بیش از 220 هزار کشته برجای گذاشت، هنوز بردل و جان مردم ژاپن ماندگار است.