لطفا کمی صبر کنید

اولویت سیاست ایران: همکاری با کشورهای آفریقایی

رئیس مجلس گفت: همکاری با کشورهای آفریقایی جزو اولویت‌های سیاست ایران است.