لطفا کمی صبر کنید

درخواست ویتنام از ایران

فرستاده ویژه رئیس جمهور ویتنام در دیدار با معاون وزیر خارجه کشورمان خواستار حمایت ایران از نامزدی این کشور برای عضویت غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل شد.