لطفا کمی صبر کنید

پس لرزه های مراسم تحلیف همچنان ادامه دارد

یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی و آغاز به کار او به عنوان رییس جمهور دوازدهم حاشیه‌ها، بحث ها و تحلیل ها پیرامون مراسم تحلیف ادامه دارد.