لطفا کمی صبر کنید

روحانی و سوگند؛ آزادی و کابینه

مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: رییس جمهور این بار مانند سال 92 در همان روز تحلیف کابینه پیشنهادی را معرفی نکرد. گفته می شود بر سر وزیران کشور، اقتصاد، کار و بهداشت هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده یا نگرانی واکنش منفی مجلس وجود دارد.