لطفا کمی صبر کنید

اقدامات اخير آمريكا ديوار بی‌اعتمادی را بلندتر كرده است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بحث بی‌اعتمادی بين ما و آمريكا وجود داشته اقدامات اخير آمريكای‌ها ديوار بی‌اعتمادی را بلندتر كرده است.