لطفا کمی صبر کنید

اشتباهات «ظريفِ» صدا وسيما!

باز هم صداوسیما و باز هم مواجهه چالشی با دولت؛ این بار نوبت محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بود که بار دیگر سوژه صداوسیما برای تخریب دولت شود.