لطفا کمی صبر کنید

کنایه توئیتری دبیرکل جبهه پایداری به نمایندگانی که با موگرینی عکس سلفی گرفتند

- دبیر کل جبهه پایداری در توئیتی کنایه آمیز به حواشی پیش آمده بر سر عکس سلفی نمایندگان با موگرینی واکنش نشان داد.