لطفا کمی صبر کنید

نقش ژئوپلیتیک ایران در منطقه حفظ وضع موجود و حمایت از دولت‌های مستقر است

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در موسسه دیپلماتیک بین المللی سخنرانی و مواضع ایران را در رابطه با وحدت ملی و ثبات ژئوپلیتیک مطقه‌ای تشریح کرد.