لطفا کمی صبر کنید

مناسبات ایران و آذربایجان به یکی از بهترین روابط تبدیل شده است

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مناسبات ایران و آذربایجان به یکی از بهترین روابط تبدیل شده است، گفت: برای ما پیشرفت و ثبات آذربایجان از اهمیت بالایی برخوردار است.