لطفا کمی صبر کنید

پیام کتبی رئیس جمهور گامبیا به رئیس جمهور ایران تسلیم ظریف شد

نایب رئیس مجلس گامبیا، پیام کتبی رئیس جمهور این کشور را خطاب به روحانی تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.