لطفا کمی صبر کنید

امپراتوری ایران !

طرح موضوع «امپراتوری ایرانی» یکی از شگردهای ایران‌هراسی است که مقامات آمریکایی بارها از آن استفاده کرده‎اند.