لطفا کمی صبر کنید

تهران در روز تحلیف به یک مرکز دیپلماسی برای مسائل جهانی تبدیل شد

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه گفت: در حاشیه برگزاری مراسم تحلیف، ۱۵۰ ملاقات داشتیم، ضمن آنکه کشورهای دیگر نیز با هم ملاقات های متعددی داشتند.